Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich   
 
Adres: 19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 8
Tel/fax  87 523 82 36 (administracja czynna w godz. 7.00 – 15.00)
dps@powiat.olecko.pl
Podmiot prowadzący:  Powiat Olecki
Typ Domu: dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.
Liczba miejsc: 40
Dyrektor: mgr Bożena Jurkowska
Zalety: mały Dom o rodzinnej atmosferze położony w spokojnej miejscowości w północno-wschodniej części Mazur;  piękny, duży ogród z altaną; nowa winda; samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Jednostka umieszczająca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,  19-400 Olecko, ul. Gołdapska 23, tel. 87 520 34 30.


Copyright ©2019 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Liczba odwiedzin: 3375