O Nas

Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich
 
Adres: 19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 8
Tel/fax  87 523 82 36 (administracja czynna w godz. 7.00 – 15.00)
Podmiot prowadzący:  Powiat Olecki
Typ Domu: dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.
Liczba miejsc: 40
Dyrektor: mgr Bożena Jurkowska
Zalety: mały Dom o rodzinnej atmosferze położony w spokojnej miejscowości w północno-wschodniej części Mazur;  piękny, duży ogród z altaną; nowa winda; samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Jednostka umieszczająca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,  19-400 Olecko, ul. Gołdapska 23, tel. 87 520 34 30.
 
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich jest publiczną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w której świadczymy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Przeznaczony jest dla osób obojga płci, które wymagają całodobowej opieki.
Decyzje kierujące do domu pomocy społecznej wydają, po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu postępowania, właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej.
Posiadamy 20 pokoi 2 i 3 osobowych, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, kaplicę, pokój dziennego pobytu (świetlica), pracownię terapii zajęciowej, salę do rehabilitacji, pokój gościnny, pomieszczenie do prania i suszenia i gabinet pielęgniarski.
Doświadczona kadra udziela profesjonalnej pomocy we wszystkich obszarach funkcjonowania mieszkańca.
Dom ma bogatą historię, gdyż funkcjonuje od 1992 r. Pierwszym dyrektorem, przez 26 lat, była pani Teodozja Sołtysiak. Od czerwca 2018 r. funkcję tą sprawuje pani Bożena Jurkowska.
Przy DPS funkcjonuje Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, które wspiera działania Domu i pomaga w integrowaniu osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
Copyright ©2019 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Liczba odwiedzin: 3575